موضوعات دیگر

موضوعات دیگر شامل زیرنویس های انیمیشن ها و زیرنویس مستند ها

و زیرنویس سریال ترکی و زیرنویس فارسی سریال کره ای و یا فیلم هندی میباشد.موضوعات دیگر

A Good Day to Die Hard 2013-جان سخت پنج 2013
5.0

A Good Day to Die Hard 2013-جان سخت پنج 2013

Live Free or Die Hard 2007-جان سخت چهار 2007
7.0

Live Free or Die Hard 2007-جان سخت چهار 2007

Die Hard With a Vengeance 1995-جان سخت سه 1995
7.5

Die Hard With a Vengeance 1995-جان سخت سه 1995

Die Hard 2 1990-جان سخت دو 1990
6.0

Die Hard 2 1990-جان سخت دو 1990

Die Hard 1988-جان سخت یک 1988
8.0

Die Hard 1988-جان سخت یک 1988

Cold War 2 2016-جنگ سرد 2 2016
7.0

Cold War 2 2016-جنگ سرد 2 2016

Cold War 2012-جنگ سرد 2012
7.5

Cold War 2012-جنگ سرد 2012

The Nut Job 2: Nutty by Nature 2017-عملیات آجیلی 2 2017
5.0

The Nut Job 2: Nutty by Nature 2017-عملیات آجیلی 2 2017

The Nut Job 2014-عملیات آجیلی 2014
6.0

The Nut Job 2014-عملیات آجیلی 2014

Lazer Team 2 2018-لیزر تیم 2 2018
7.0

Lazer Team 2 2018-لیزر تیم 2 2018

All I Want For Christmas Is You 2017- برای کریسمس تو رو میخوام 2017
6.0

All I Want For Christmas Is You 2017- برای کریسمس تو رو میخوام 2017

انیمیشن The Son of Bigfoot 2017-پسر پاگنده 2017
7.5

انیمیشن The Son of Bigfoot 2017-پسر پاگنده 2017