C

تمامي زيرنويسهاي فيلم موجود در سايت فارس ساب که با حرف C آغاز مي شوند در اين دسته بندي قرار دارند.

دانلود زیرنویس فارسی Crooked House 2017
7.5

دانلود زیرنویس فارسی Crooked House 2017

دانلود زیرنویس فارسی Crown Heights 2017-تاج ارتفاعات 2017
7.0

دانلود زیرنویس فارسی Crown Heights 2017-تاج ارتفاعات 2017

دانلود زیرنویس فارسی Cult Of Chucky 2017- چاکی 2017

دانلود زیرنویس فارسی Cult Of Chucky 2017- چاکی 2017

دانلود زیرنویس فارسی انیمیشن Coco 2017-کوکو 2017
6.0

دانلود زیرنویس فارسی انیمیشن Coco 2017-کوکو 2017

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Silence 2016-سکوت 2016
7.5

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Silence 2016-سکوت 2016

فیلم Check Point 2017 – check point 2017
N/A

فیلم Check Point 2017 – check point 2017

انیمیشن Cars 3 2017-انیمیشن ماشینها 3 2017
N/A

انیمیشن Cars 3 2017-انیمیشن ماشینها 3 2017

2017
فیلم Central Intelligence 2016
7.0

فیلم Central Intelligence 2016

2016
Captain America 3: Civil War 2016
8.5

Captain America 3: Civil War 2016

2016
فیلم Collide 2016-برخورد 2016
7.7

فیلم Collide 2016-برخورد 2016

2016
فیلم Colonia 2015
7.2

فیلم Colonia 2015

2015
Curse Of The Witching Tree 2015
4.9

Curse Of The Witching Tree 2015

2015