فیلم

تمامی زیرنویس های فیلم موجود در سایت فارس ساب در این دسته بندی قرار دارند.

دسته بندی فیلم شامل حروف الفبای فارسی می باشد.فیلم

دانلود زیرنویس فارسی Kingdom of Us 2017- قلمروی ما 2017
7.7

دانلود زیرنویس فارسی Kingdom of Us 2017- قلمروی ما 2017

دانلود زیرنویس فیلم X-Men: The New Mutants مردان ایکس 2018
N/A

دانلود زیرنویس فیلم X-Men: The New Mutants مردان ایکس 2018

دانلود زیرنویس فیلم Black Panther 2018-پلنگ سیاه 2018
N/A

دانلود زیرنویس فیلم Black Panther 2018-پلنگ سیاه 2018

دانلود زیرنویس فارسی The Adventurers 2017-ماجراجویان 2017
7.0

دانلود زیرنویس فارسی The Adventurers 2017-ماجراجویان 2017

دانلود زیرنویس فیلم Six Below 2017-شش درجه زیر صفر 2017
7.0

دانلود زیرنویس فیلم Six Below 2017-شش درجه زیر صفر 2017

دانلود زیرنویس فارسی The Lego Ninjago Movie 2017
5.5

دانلود زیرنویس فارسی The Lego Ninjago Movie 2017

دانلود زیرنویس فارسی The Emoji Movie 2017
3.0

دانلود زیرنویس فارسی The Emoji Movie 2017

دانلود زیرنویس فارسی Blade Runner Black Out 2022 2017
7.5

دانلود زیرنویس فارسی Blade Runner Black Out 2022 2017

دانلود زیرنویس فیلم Darkest Hour 2017-سیاه ترین ساعت 2017
7.0

دانلود زیرنویس فیلم Darkest Hour 2017-سیاه ترین ساعت 2017

دانلود زیرنویس فیلم Acts Of Vengeance 2017-اعمال انتقام 2017
7.0

دانلود زیرنویس فیلم Acts Of Vengeance 2017-اعمال انتقام 2017

دانلود زیرنویس فارسی Our Time Will Come 2017-زمان ما نیز فرا می‌رسد 2017
7.0

دانلود زیرنویس فارسی Our Time Will Come 2017-زمان ما نیز فرا می‌رسد 2017

دانلود زیرنویس فارسی The Sound 2017-صدا 2017
6.5

دانلود زیرنویس فارسی The Sound 2017-صدا 2017

دانلود زیرنویس فارسی Message From The King 2016-پیامی از سوی پادشاه 2016
7.5

دانلود زیرنویس فارسی Message From The King 2016-پیامی از سوی پادشاه 2016

دانلود زیرنویس فارسی Zombies 2017-زامبی ها 2017
7.0

دانلود زیرنویس فارسی Zombies 2017-زامبی ها 2017

دانلود زیرنویس فارسی Infinity Chamber 2016- اتاق بینهایت 2016
7.5

دانلود زیرنویس فارسی Infinity Chamber 2016- اتاق بینهایت 2016

دانلود زیرنویس فارسی Dont Sleep 2017-نخواب 2017
7.0

دانلود زیرنویس فارسی Dont Sleep 2017-نخواب 2017

دانلود زیرنویس فارسی The Kings Speech 2010
6.5

دانلود زیرنویس فارسی The Kings Speech 2010

دانلود زیرنویس فارسی Pitch Perfect 2 2015
7.0

دانلود زیرنویس فارسی Pitch Perfect 2 2015

دانلود زیرنویس فارسی Nocturnal Animals 2016
7.0

دانلود زیرنویس فارسی Nocturnal Animals 2016

دانلود زیرنویس فارسی Muppets Most Wanted 2014
7.0

دانلود زیرنویس فارسی Muppets Most Wanted 2014