سریال

تمامی زیرنویس های سریال موجود در سایت فارس ساب در این دسته بندی قرار دارند.

دسته بندی سریال شامل حروف الفبای فارسی می باشد.سریال YasDL.com

سریال Wynonna Earp قسمت نهم فصل اول
6.9

سریال Wynonna Earp قسمت نهم فصل اول

2016
سریال Dead Of Summer قسمت پنجم فصل اول
6.1

سریال Dead Of Summer قسمت پنجم فصل اول

2016
سریال Wynonna Earp قسمت هشتم فصل اول
6.9

سریال Wynonna Earp قسمت هشتم فصل اول

2016
سریال Wynonna Earp قسمت هفتم فصل اول
6.9

سریال Wynonna Earp قسمت هفتم فصل اول

2016
سریال Wynonna Earp قسمت ششم فصل اول
6.9

سریال Wynonna Earp قسمت ششم فصل اول

2016
سریال Dead Of Summer قسمت چهارم فصل اول
6.1

سریال Dead Of Summer قسمت چهارم فصل اول

2016
سریال Dead Of Summer قسمت سوم فصل اول
6.1

سریال Dead Of Summer قسمت سوم فصل اول

2016
سریال Dead Of Summer قسمت دوم فصل اول
6.1

سریال Dead Of Summer قسمت دوم فصل اول

2016
سریال Wynonna Earp قسمت پنجم فصل اول
6.9

سریال Wynonna Earp قسمت پنجم فصل اول

2016
سریال Wynonna Earp قسمت چهارم فصل اول
6.9

سریال Wynonna Earp قسمت چهارم فصل اول

2016
سریال Wynonna Earp قسمت سوم فصل اول
6.9

سریال Wynonna Earp قسمت سوم فصل اول

2016
سریال Dead Of Summer قسمت اول فصل اول
6.2

سریال Dead Of Summer قسمت اول فصل اول

2016
سریال Wynonna Earp قسمت دوم فصل اول
6.9

سریال Wynonna Earp قسمت دوم فصل اول

2016
سریال Wynonna Earp قسمت اول فصل اول
6.9

سریال Wynonna Earp قسمت اول فصل اول

2016
Billions S01 All Episodes
8.4

Billions S01 All Episodes

2016
قسمت دهم Lucifer سریال
8.4

قسمت دهم Lucifer سریال

2015
قسمت نهم Lucifer سریال
8.4

قسمت نهم Lucifer سریال

2015
قسمت پنجم از فصل اول Hunters سریال
7.8

قسمت پنجم از فصل اول Hunters سریال

2016
سریال Beowulf S01 All Episodes
5.9

سریال Beowulf S01 All Episodes

2016
زیرنویس سریال grimm فصل پنجم قسمت نوزدهم
7.8

زیرنویس سریال grimm فصل پنجم قسمت نوزدهم

2016