سریال

تمامی زیرنویس های سریال موجود در سایت فارس ساب در این دسته بندی قرار دارند.

دسته بندی سریال شامل حروف الفبای فارسی می باشد.سریال YasDL.com

سریال Wynonna Earp قسمت نهم فصل اول
6.9

سریال Wynonna Earp قسمت نهم فصل اول

2016
سریال Dead Of Summer قسمت پنجم فصل اول
6.1

سریال Dead Of Summer قسمت پنجم فصل اول

2016
سریال Wynonna Earp قسمت هشتم فصل اول
6.9

سریال Wynonna Earp قسمت هشتم فصل اول

2016
سریال Wynonna Earp قسمت هفتم فصل اول
6.9

سریال Wynonna Earp قسمت هفتم فصل اول

2016
سریال Wynonna Earp قسمت ششم فصل اول
6.9

سریال Wynonna Earp قسمت ششم فصل اول

2016
سریال Dead Of Summer قسمت چهارم فصل اول
6.1

سریال Dead Of Summer قسمت چهارم فصل اول

2016
سریال Dead Of Summer قسمت سوم فصل اول
6.1

سریال Dead Of Summer قسمت سوم فصل اول

2016
سریال Dead Of Summer قسمت دوم فصل اول
6.1

سریال Dead Of Summer قسمت دوم فصل اول

2016
سریال Wynonna Earp قسمت پنجم فصل اول
6.9

سریال Wynonna Earp قسمت پنجم فصل اول

2016
سریال Wynonna Earp قسمت چهارم فصل اول
6.9

سریال Wynonna Earp قسمت چهارم فصل اول

2016
سریال Wynonna Earp قسمت سوم فصل اول
6.9

سریال Wynonna Earp قسمت سوم فصل اول

2016
سریال Dead Of Summer قسمت اول فصل اول
6.2

سریال Dead Of Summer قسمت اول فصل اول

2016
سریال Wynonna Earp قسمت دوم فصل اول
6.9

سریال Wynonna Earp قسمت دوم فصل اول

2016
سریال Wynonna Earp قسمت اول فصل اول
6.9

سریال Wynonna Earp قسمت اول فصل اول

2016
Billions S01 All Episodes
8.4

Billions S01 All Episodes

2016
قسمت دهم Lucifer سریال
8.4

قسمت دهم Lucifer سریال

2015
قسمت نهم Lucifer سریال
8.4

قسمت نهم Lucifer سریال

2015
قسمت پنجم از فصل اول Hunters سریال
7.8

قسمت پنجم از فصل اول Hunters سریال

2016
سریال Beowulf S01 All Episodes
5.9

سریال Beowulf S01 All Episodes

2016
زیرنویس سریال grimm فصل پنجم قسمت نوزدهم
7.8

زیرنویس سریال grimm فصل پنجم قسمت نوزدهم

2016
قسمت چهارم از فصل اول Hunters سریال
7.8

قسمت چهارم از فصل اول Hunters سریال

2016
قسمت سوم از فصل اول Hunters سریال
7.8

قسمت سوم از فصل اول Hunters سریال

2016
سریال Hunters قسمت دوم از فصل اول
7.8

سریال Hunters قسمت دوم از فصل اول

2016
Shadowhunters قسمت سیزدهم فصل اول
6.4

Shadowhunters قسمت سیزدهم فصل اول

2016
زیرنویس سریال grimm فصل پنجم قسمت هجدهم
7.8

زیرنویس سریال grimm فصل پنجم قسمت هجدهم

2016
زیرنویس سریال grimm فصل پنجم قسمت هفدهم
7.8

زیرنویس سریال grimm فصل پنجم قسمت هفدهم

2016
قسمت هفتم Damien سریال
7.1

قسمت هفتم Damien سریال

2016
Shadowhunters قسمت دوازدهم فصل اول
6.3

Shadowhunters قسمت دوازدهم فصل اول

2016
Shadowhunters قسمت یازدهم فصل اول
6.3

Shadowhunters قسمت یازدهم فصل اول

2016
قسمت هشتم Lucifer سریال
8.5

قسمت هشتم Lucifer سریال

2016
قسمت هفتم فصل اول Lucifer سریال
8.5

قسمت هفتم فصل اول Lucifer سریال

2016
Shadowhunters قسمت دهم فصل اول
6.3

Shadowhunters قسمت دهم فصل اول

2016
Shadowhunters قسمت نهم فصل اول
6.3

Shadowhunters قسمت نهم فصل اول

2016
billions قسمت دوازدهم فصل اول
8.4

billions قسمت دوازدهم فصل اول

2016
قسمت ششم فصل اول Lucifer سریال
8.5

قسمت ششم فصل اول Lucifer سریال

2016
قسمت پنجم فصل اول Lucifer سریال
8.5

قسمت پنجم فصل اول Lucifer سریال

2016
قسمت اول از فصل اول Hunters سریال
7.8

قسمت اول از فصل اول Hunters سریال

2016
سریال Lucifer S01 E04
8.5

سریال Lucifer S01 E04

2016
سریال Lucifer S01 E03
8.5

سریال Lucifer S01 E03

2016
قسمت ششم Damien سریال
7.1

قسمت ششم Damien سریال

2016
سریال Shadowhunters The Mortal Instruments S01E08
6.3

سریال Shadowhunters The Mortal Instruments S01E08

2016
سریال Shadowhunters The Mortal Instruments S01E07
6.3

سریال Shadowhunters The Mortal Instruments S01E07

2016
سریال Billions S01 E11
8.4

سریال Billions S01 E11

2016
سریال Billions S01 E10
8.4

سریال Billions S01 E10

2016
سریال Billions S01 E09
8.4

سریال Billions S01 E09

2016
دانلود زیرنویس فارسی سریال Grimm S05 E16
7.8

دانلود زیرنویس فارسی سریال Grimm S05 E16

2016
سریال Damien S01 E05
8.5

سریال Damien S01 E05

2016
سریال Shadowhunters The Mortal Instruments S01E06
6.3

سریال Shadowhunters The Mortal Instruments S01E06

2016
سریال Shadowhunters The Mortal Instruments S01E05
6.3

سریال Shadowhunters The Mortal Instruments S01E05

2016
سریال Billions S01 E08
8.4

سریال Billions S01 E08

2016
سریال Billions S01 E07
8.4

سریال Billions S01 E07

2016
سریال Grimm S05 E15
7.8

سریال Grimm S05 E15

2016
سریال Lucifer S01 E02
8.5

سریال Lucifer S01 E02

2016
سریال Lucifer S01 E01
8.5

سریال Lucifer S01 E01

2016
سریال Grimm S05 E14
7.8

سریال Grimm S05 E14

2016
سریال Billions S01 E06
8.4

سریال Billions S01 E06

2016
سریال Billions S01 E05
8.4

سریال Billions S01 E05

2016
سریال Damien S01 E03
8.5

سریال Damien S01 E03

2016
سریال Beowulf Return To The Shieldlands S01E12
5.8

سریال Beowulf Return To The Shieldlands S01E12

2016
سریال Grimm S05 E13
7.8

سریال Grimm S05 E13

2016
سریال Shadowhunters The Mortal Instruments S01E04
6.3

سریال Shadowhunters The Mortal Instruments S01E04

2016
سریال Shadowhunters The Mortal Instruments S01E03
6.3

سریال Shadowhunters The Mortal Instruments S01E03

2016
سریال Shadowhunters The Mortal Instruments S01E02
6.3

سریال Shadowhunters The Mortal Instruments S01E02

2016
سریال Shadowhunters The Mortal Instruments S01E01
6.3

سریال Shadowhunters The Mortal Instruments S01E01

2016
سریال Billions S01 E04
8.4

سریال Billions S01 E04

2016
سریال Billions S01 E03
8.4

سریال Billions S01 E03

2016
سریال Beowulf Return To The Shieldlands S01E11
5.7

سریال Beowulf Return To The Shieldlands S01E11

2016
سریال Damien S01 E02
8.5

سریال Damien S01 E02

2016
سریال Damien S01 E01
7.1

سریال Damien S01 E01

2016
سریال Billions S01 E02
8.4

سریال Billions S01 E02

2016
سریال Billions S01 E01
8.4

سریال Billions S01 E01

2016
سریال Grimm S05 E12
7.8

سریال Grimm S05 E12

2016
سریال Beowulf: Return To The Shieldlands S01E10
5.7

سریال Beowulf: Return To The Shieldlands S01E10

2016
سریال Beowulf: Return To The Shieldlands S01E09
5.7

سریال Beowulf: Return To The Shieldlands S01E09

2016
سریال Beowulf: Return To The Shieldlands S01E08
5.7

سریال Beowulf: Return To The Shieldlands S01E08

2016
سریال Beowulf: Return To The Shieldlands S01E07
5.7

سریال Beowulf: Return To The Shieldlands S01E07

2016
سریال Beowulf: Return To The Shieldlands S01E06
5.7

سریال Beowulf: Return To The Shieldlands S01E06

2016
سریال Beowulf: Return To The Shieldlands S01E05
5.7

سریال Beowulf: Return To The Shieldlands S01E05

2016
Beowulf: Return To The Shieldlands S01E04 سریال
5.7

Beowulf: Return To The Shieldlands S01E04 سریال

2016
سریال Beowulf: Return To The Shieldlands S01E03
5.7

سریال Beowulf: Return To The Shieldlands S01E03

2016
سریال Grimm S05 E11
7.8

سریال Grimm S05 E11

2016
Beowulf: Return To The Shieldlands S01E01
5.7

Beowulf: Return To The Shieldlands S01E01

2016
سریال Grimm S05 E10
7.8

سریال Grimm S05 E10

2016
Mad Dogs S01 E06
7.6

Mad Dogs S01 E06

2015
Grimm S05 E09
7.8

Grimm S05 E09

2016
Mad Dogs S01 E05
7.6

Mad Dogs S01 E05

2015
Mad Dogs S01 E04
7.4

Mad Dogs S01 E04

2015
Grimm S05 E08
7.8

Grimm S05 E08

2016
Grimm S05 E07
7.8

Grimm S05 E07

2016
Grimm S05 E06
7.8

Grimm S05 E06

2016
Grimm S05 E05
7.8

Grimm S05 E05

2016
Grimm S05 E04
7.8

Grimm S05 E04

2016
Mad Dogs S01 E03
7.4

Mad Dogs S01 E03

2015
Grimm S05 E03
7.8

Grimm S05 E03

2016
Grimm S05 E02
7.8

Grimm S05 E02

2016
Grimm S04 All Episodes
7.8

Grimm S04 All Episodes

2011–
Mad Dogs S01 E02
7.4

Mad Dogs S01 E02

2015
Mad Dogs S01 E01
7.4

Mad Dogs S01 E01

2015
Grimm S03 All Episodes
7.8

Grimm S03 All Episodes

2011–
Grimm S02 All Episodes
7.8

Grimm S02 All Episodes

2011–
Grimm S01 All Episodes
7.8

Grimm S01 All Episodes

2011–
دانلود زیرنویس فارسی Grimm S05 E01
7.8

دانلود زیرنویس فارسی Grimm S05 E01

2016